ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วสส.ยะลา
sirindhorn college yala Union Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

คำค้น:
 
    

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

Carranza's clinical periodontology ..
edited by] Mich..
การควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปราศ..
รัชนี อัมพรอร่า..
อายุรศาสตร์ประยุกต์. เล่ม 10 / บุษย..
บุษยามาส ชีวสกุ..
คู่มือร้านยา เล่ม 7 /จิรัชฌา อุดมช..
จิรัชฌา อุดมชั..
เอกสารการสอนชุด 70324 วิชาอนามัยครอ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอา..
อนงค์ ภิบาล/บรร..
CBCT ทันตกรรมปริมาตรทางเดินหายใจ ใน..
ศิริมา เพ็ชรดาช..
เอกสารการสอนชุด 56201 วิชาโรคติดต่อ..
WC100 ส747ร 25..
เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุด52303วิชาสุขศึกษาและ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
Lexicomp Drug information handbook ..
American Pharma..
Microbiology : a laboratory manual ..
Cappuccino, Jam..
เอกสารการสอนชุด70324 วิชาอนามัยครอบ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
Basic medical microbiology / Patric..
Murray, Patrick..
เรื่องฟัน เรื่องเยอะ / วิทวัส สังขะ..
วิทวัส สังขะวิชัย
เอกสารการสอนชุด 56201วิชาโรคติดต่อแ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อ..
มหาวิทยาลัยสุโข..
Drugs in pregnancy and lactation : ..
Briggs, Gerald ..
จุดหมายอยู่ในทุกๆก้าว/ คิดมาก, เขีย..
คิดมาก
Public Health Risk Assessment for H..
D Kofi Asante-D..
WHEELER'S Dental Anatomy, Physiolog..
Nelson, Stanley..
การขับเคลื่อน "คุกไทย" สู่ "เรือนจำ..
กฤตยา อาชวนิจก..
Medical statistics :a textbook for ..
Campbell, Micha..
ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง = ..
ไชยรัตน์ เจริญส..
สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับก..
กรองกาญจน์ ชูทิ..
การให้คำปรึกษาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่..
บรรณาธิการ, วีร..
Pharmacotherapy in infectious disea..
บรรณาธิการ ชาญก..
Pharmacotherapy in infectious disea..
บรรณาธิการ ชาญก..
Kidney Diseases in the Tropics / โด..
พรรณบุปผา ชูวิ..
เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเ..
วีรวรรณ อุชายภ..
Pitfalls in diagnosis and managemen..
บรรณาธิการ, พงศ..
ทันตกรรมสำหรับเด็กพิเศษ / พรพรรณ อั..
พรพรรณ อัศวาณิชย์
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary car..
ศุภรัตน์ ชั้นป..
Handbook on injectable drugs / Elai..
Elaine K. Snow,..
ฆราวาสบรรลุธรรม 2 / อัจฉราวดี วงศ์ส..
อัจฉราวดี วงศ์ส..
อ้าปากกว้างๆหน่อยครับหมอนะ/เขียน
หมอนะ/เขียน
ความสุขอัดเม็ด /ชาติ ภิรมย์กุล
ชาติ ภิรมย์กุล/..
คู่มือแนวทางปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำ..
ธนษวัฒน์ ชัยกุ..
คู่มือแนวทางปฎิบัติการลำเลียงผู้ป่ว..
คำรณ ไชยศิริ||..
เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการแพทย์ของผู้ช่..
อนุชา เศรษฐเสถ..
ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่อ..
กอบกาญจน์ ทองปร..

วัสดุฯแนะนำ

ประกาศ นักศึกษาปี 1 ทุกหลักสูตร

นักศึกษาปี 1 ทุกหลักสูตร ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรห้องสมุด ภายในวันที่24 กันยายน พ.ศ 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ  2561 เวลา 8.30 น - 20.30 น ณ ห้องสมุด วิทยาลัยฯ  (ทุกวัน)
หมายเหตุ  นักศึกษาไม่มีรูปถ่ายไม่สามารถทำการยื่มหนังสือได้ค่ะ (นัดกันมาเป็นหลักสูตร เพื่อสะดวกในการทำถ่ายรูปเพือทำบัตรห้องสมุด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีหนังสือมาใหม่ จำนวน 3 เล่ม ทางห้องสมุดพร้อมให้บริการ

บริการยืม-คืน ด้วยตนเอง

การยืมหนังสือต่อ นักศึกษาสามารถยืมผ่านระบบด้วยตนเองเท่านั้น ก่อนครบกำหนดคืน  2 วัน

กรณีอื่นๆ ต้องนำหนังสือมาทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่แสตมป์ในการยืมคืนหนังสือใหม่ เท่านั้น

ประกาศ

ขอแนะนำวารสารต่างประเทศ
1. Journal of the American Pharmacists Association JAPhA
2.Prehospital Emergency care
3. Journal of Public health dentistry


ปฏิทินกิจกรรม

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

  Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.