1501 1112 1750 1144 1942 1053 1689 1048 1144 1908 1690 1467 1208 1108 1685 1217 1817 1294 1640 Union Library Management - Version 5.4
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วสส.ยะลา
sirindhorn college yala Union Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

คำค้น:
 
    
 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

Occupational safety and health for..
David L. Goetsc..
Robbins and Cotran atlas of patholo..
Klatt, Edward C..
Sturdevant 's Art and Science of Op..
การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม สำห..
วันทนี พันธุ์ปร..
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 การ..
วิโรจน์ ไววานิช..
เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 5 :..
วิโรจน์ ไววานิช..
First hour in emergency room 2018 :..
ทิพา ชาคร, บรรณ..
ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ..
สมจิตร์ จารุรัต..
การระงับความรู้สึกสำหรับหัตถการส่อง..
สมชาย อมรโยธิน/..
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการ..
วิจิตรา กุสุมภ์..
ICU SURVIVAL GUIDEBOOK สุทัศน์ รุ่ง..
สุทัศน์ รุ่งเรื..
เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม : ปร..
ทวีศักดิ์ เผือก..
Emergency care : the pocket guide b..
ไชยพร ยุกเซ็น /..
พยาธิวิทยากายวิภาค = Anatomic patho..
จริยา ไวศยารัทธ..
การหกล้มในผู้สูงอายุการป้องกันและดู..
จิตติมา บุญเกิด..
คลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยวิกฤตแ..
จันทร์จิรา ชัชว..
จุลชีววิทยาการแพทย์ = Medical micro..
พบชัย งามสกุลรุ..
หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษ..
ชื่นจิตร กองแก้..
การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิฉัยแย..
เผ่า อนันจิ๋วบ..
การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในเด็กที..
วันธณี วิรุฬห์พ..
การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะสู่การ..
สงวนสิน รัตนเลิ..
Update on pediatric infectious dise..
ระชัย วัฒนวีรเด..
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatric ..
จิราภรณ์ ศรีอ่อ..
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardia..
จรัญ สายะสถิตย์..
การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่ว..
จินตนา วัชรสินธ..
คมความคิดในมุมต่างแสงทอง จันทร์เฉิ..
แสงทอง จันทร์เ..
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคเบ..
กลสุภา อภิชัจบ..
การพยาบาลมารดาหลังคลอดอุดมวรรณ วัน..
อุดมวรรณ วันศร..
บ้านเล็กที่อบอุ่น ในป่าใหญ่ที่งดงาม..
วราวุธ สุรพฤกษ..
การควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปราศ..
รัชนี อัมพรอร่า..
วิทยาศาสตร์พื้นฐานของการป้องกันโรคฟ..
กุสุมาวดี อุทิศ..
English For Communicationนิตินันท์ ..
นิตินันท์ พูลสิน
Local anesthesia for the dental hyg..
Logothetis, Dem..
General and oral pathology for the ..
DeLong, Leslie|..
The dental hygienist’s guide to nut..
Stegeman, Cynth..
Infection control & management of h..
Miller, Chris H.
Patient assessment tutorials : a st..
Gehrig, Jill S...
Craig s Restorative Dental Material..
Ronald Sakaguch..
กายภาพบำบัดทางระบบหายใจในสภาวะพิเศษ..
ขจรศักดิ์ พงษ์..
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2/ ศิริรั..
ศิริรัตน์ ปานอุ..
Essentials of environmental health ..
Friis, Robert H.
Tintinalli's emergency medicine : a..
editor-in-chief..
Outbreak investigations around the ..
Mark S. Dworkin..
สรุปกฎหมาย สำหรับ จป.วิชาชีพ เจ้าหน..
ทัศณุ เรืองสุวร..
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : ตระหนัก ประเม..
พรพิมล กองทิพย์..
กระท่อมและกัญชาทางการแพทย์สมยศ กิตต..
สมยศ กิตติมั่นค..
Textbook Of Occupational Medicine P..
David Koh ||Tar..
วิทยาการโรคฟันผุ / สิทธิชัย ขุนทองแ..
สิทธิชัย ขุนทอง..
Case files : Critical care / Eugene..
Toy, Eugene C.,..
Essentials of dental radiography fo..
Thomson, Evelyn..
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = ..
อุดมรัตน สงวนศิ..
การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบ..
กัลยา วานิชย์บั..

วัสดุฯแนะนำ

ประกาศ ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติ

ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดเวลา 08.30น. - 16.30น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (ปิดบริการ)

ประกาศ

ขอแนะนำวารสารต่างประเทศ
1. Journal of the American Pharmacists Association JAPhA
2.Prehospital Emergency care
3. Journal of Public health dentistry

รหัสเข้าใช้ วารสารต่างประเทศ   นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร  สามารถขอที่บรรณารักษ์ได้คะ

บริการยืม-คืน ด้วยตนเอง

การยืมหนังสือต่อ นักศึกษาสามารถยืมผ่านระบบยืม - คืนด้วยตนเองเท่านั้น ก่อนครบกำหนดคืน  2 วัน

กรณีอื่นๆ ต้องนำหนังสือมายืม - คืน ทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปั้มกำหนดเวลารยืมคืนหนังสือใหม่ ( ป้องกันการลืมคืนหนังสือ)

ประกาศ นักศึกษาปี 1 ทุกหลักสูตร

นักศึกษาปี 1 ทุกหลักสูตร ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรห้องสมุด ภายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ 2563 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ  2563 เวลา 12.00 น - 20.00 น ณ ห้องสมุด วิทยาลัยฯ  (ทุกวัน)
หมายเหตุ  นักศึกษาไม่มีรูปถ่ายไม่สามารถทำการยื่มหนังสือได้ค่ะ (นัดกันมาเป็นหลักสูตร เพื่อสะดวกในการถ่ายรูปเพือทำบัตรห้องสมุด


ปฏิทินกิจกรรม

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

 


ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

► CINAHL Complete 

► EBook Nursing Collection 

 

► Nursing Reference Center Plus 

► MEDLINE Complete  Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.